Leger des Heils, Regio Rotterdam

Het Leger des Heils – Maatschappelijk Centrum Rotterdam (MCR)  is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie die, zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent.

In en om Rotterdam zijn circa 25 voorzieningen met elk hun eigen doelgroep. Het Kompas biedt maatschappelijke 24-uurs opvang voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen, werken en maatschappelijk participeren.

Meer informatie

... over de installaties op deze locaties

In de faciliteiten van het Leger des Heils - MCR zijn vaak wisselende gasten aanwezig. Daarbij komt dat niet iedere doelgroep even zelfredzaam is. Voor alle aanwezigen moet de brandveiligheid gewaarborgd zijn. Tegelijkertijd moet de brandmeldinstallatie binnen de gestelde norm presteren.

Daarom wordt hier vaak gekozen voor de gepatenteerde OTi Fusion melder. Deze melder detecteert enerzijds de kleinste rookdeeltjes, zodat brand in een vroeg stadium ontdekt wordt. En maakt anderzijds onderscheid tussen rook, condensatie en bijvoorbeeld sigarettenrook, waardoor het aantal ongewenste en onechte meldingen beperkt blijft.

Error rendering template
Stefan Thuss
Stefan Thuss
Accountmanager

Adviseur brandveiligheid