Uitmuntende service van Detectomat


Vanaf 2019 is Van den Dool distributeur van Detectomat. Met de kennis binnen ons team van projecteringsdeskundigen, onderhoudsdeskundigen en technici, in combinatie met de producten van Detectomat zijn wij u op elk gewenst niveau van dienst.

 

1. Ontwerp

Detectomat en Van den Dool werken in deze cruciale fase nauw samen met de adviseur, installateur en eindgebruiker.

Het definitieve ontwerp van uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vormt de basis van het uiteindelijke brandpreventieplan. Natuurlijk zorgen we er ook voor dat het bijbehorende 'Uitgangspunten Document' of 'Programma van Eisen' conform de laatste regelgeving wordt opgesteld.

2. Installatie

Nadat het definitieve ontwerp akkoord bevonden is door de Eisende partij(en), kan er gestart worden met installeren. De vervaardigde projectietekeningen en schema’s vormen hiervoor de blauwdruk.

Installatiebedrijven die voor het eerst aan de slag gaan met onze producten, worden altijd door ons begeleid bij de installatie. Daarnaast kan elke installateur onze hulp inschakelen om bij een project te ondersteunen.

3. Inbedrijfstelling

Op verzoek verzorgt Van den Dool voor installatiebedrijven de inbedrijfstelling van brandmeld- / brandblus- / aspiratie- / ontruimingsalarmsystemen en sprinklermeldinstallaties.

We hebben de expertise in huis om al deze toepassingen optimaal te laten werken voor de veiligheid van de personen in een gebouw bij brand.

4. Certificering

Als de inbedrijfstelling is afgerond, wordt de installatie opgeleverd inclusief de benodigde rapportages. Ook de rapportage van de eventueel uitgevoerde geluidsmeting en/of proefbrand maakt hier onderdeel van uit.

Afhankelijk van de eis voor een inspectiecertificaat, worden alle documenten inclusief revisie tekeningen overgedragen aan de Inspectie Instelling.

5. Onderhoud

In de norm is vastgelegd dat elke installatie periodiek preventief onderhouden moet worden. Het is van levensbelang dat het systeem te allen tijde in nominale staat verkeert. De beheerder controleert maandelijks of alles naar behoren werkt en jaarlijks onderwerpen we het systeem aan een uitgebreide inspectie.

Van den Dool kan (een deel van) deze onderhoudstaken op zich nemen. We bieden service abonnementen aan op een niveau naar wens: Essentieel, Expertise of Zorgvrij.

Meer informatie

Onze adviseurs staan voor u klaar. Met antwoord op een kleine vraag of uitgebreide hulp bij ingewikkelde situaties. Bel of mail gerust, dan helpen we u en uw organisatie op weg naar optimale brandveiligheid.

Marc Blok
Marc Blok
Teamleider Branddetectie