Toepassingen


Detectomat wordt in veel uiteenlopende situaties toegepast.
Zoals in hotels, bedrijfsverzamelgebouwen, winkels en zorginstellingen.

Bekijk recente projecten met de brandbeveilingstoepassingen van Detectomat.

Maatwerk

Elk gebouw en vooral elke gebruiker ervan is uniek. Daarom is geen enkele brandmeld- / ontruimingsalarminstallatie hetzelfde. Er worden vaak zware eisen aan de brandbeveiliging gesteld. Waarbij tegenwoordig de prioriteit ligt bij het in veiligheid brengen van de mensen. 

Een specifieke oplossing met toepassingen die aansluiten bij de situatie. Gericht op het zo vroeg mogelijk detecteren en alarmeren. We hebben alles in huis, de kennis en producten, om dit te realiseren.